International careers

Cookies & privacy

Privacy

Rijk Zwaan gebruikt uw persoonsgegevens voor het werving- en selectieproces. Deze gegevens zullen worden opgenomen in onze database en worden gedeeld met de (internationale) medewerkers van Rijk Zwaan die direct betrokken zijn bij het werving- en selectieproces. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt voor statistisch onderzoek en eventuele verbetering van onze werving- en selectieprocedure.

Rijk Zwaan maakt gebruik van externe systemen voor specifiek processen, bijvoorbeeld dataverwerking en website hosting. Rijk Zwaan heeft de vereiste organisatorische en contractuele maatregelen genomen zodat de privacy wordt gewaarborgd.

Cookies

Deze Rijk Zwaan website plaatst cookies op het moment dat u de website bezoekt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website op een pc, tablet, mobiele telefoon of andere electronisch apparatuur worden geplaatst.

Rijk Zwaan maakt gebruik van cookies om deze website beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren. Rijk Zwaan gebruikt deze data niet op individueel, persoons- of computerniveau en kan deze daarom niet herleiden tot een pc of individu.

Deze website plaatst de volgende cookies: Google Analytics (begint met _pk and _ga). Deze cookies bewaren een unieke ID om een gebruiker te identificeren met als enige doel om website bezoeken te monitoren. Deze ID kan niet getraceerd worden tot individueel, persoons- of computerniveau.

U kunt cookies beheren via uw browserinstellingen.

Rijk Zwaan behoudt zich het recht voor om deze Privacy & Cookie notice te wijzigen.

Datum: 17-2-2017